First slide

КН-4

Вставки: Кр 1,25-24; Кр 1,5-8; Кр 1,75-6; Кр 12,0-1

Масса: 7,7г

Цена: 90 ₽